LPR3 (ID16)

I forbindelse med borgeres kontakt med sundhedsvæsenet registreres en række oplysninger i Landspatientregisteret. Projektet LPR3 (ID16) skal fremtidssikre og modernisere Landspatientregisteret.

Kontakt

Baggrund for projektet

Hver gang en person har været i kontakt med det danske sygehusvæsen fx i forbindelse med en undersøgelse eller behandling, registrerer sygehusene en række oplysninger. Oplysningerne kan beskrive, hvor og hvornår patienten er blevet indlagt, patientens diagnoser samt angive uddybende oplysninger i forbindelse med undersøgelser, behandlinger og operationer. Nogle af oplysninger indberettes i Landspatientregisteret (LPR), der administreres af Sundhedsdatastyrelsen og som er et af de helt centrale sundhedsdataregistre. Data fra LPR anvendes på tværs af hele sundhedsvæsnet til kvalitetsudvikling og styring. Derudover anvendes data fra LPR i forbindelse med forskning, til overvågning af sygdomme og behandlinger samt til at følge aktiviteten på sygehus mv.

Formål med projektet

Formålet med LPR3-projektet er at modernisere og fremtidssikre Landspatientregisteret. Med LPR3 bliver data fra LPR mere tilgængelige og anvendelige ift. at understøtte nuværende og fremtidige behov for kvalitetsudvikling og styring på tværs af sundhedsvæsenet. En helt central forbedring i LPR3, i forhold til det nuværende LPR2, bliver muligheden for at danne ’ægte patientforløb’, hvor alle relevante ydelser, der vedrører samme forløb, kan kobles sammen. Koblingen vil bl.a. give en mere retvisende datamæssig understøttelse af den kliniske praksis på sygehusene, gøre det muligt at adskille parallelle behandlingsforløb og forbedre monitoreringen af pakkeforløb og nationale kliniske retningslinjer.

LPR3 forventes dermed at skabe forudsætningerne for en lang række gevinster, der skal realiseres i på tværs af hele sundhedsvæsenet, herunder:

  • Bedre mulighed for at sammenligne effekt og resultater af behandlingsindsatsen på tværs sygehusafdelinger og regioner
  • Bedre grundlag for planlægning og styring på sygehuse
  • Bedre mulighed for videndeling om patientforløb og hændelser på tværs af sektorer
  • Mindre behov for dobbeltregistrering 

Filer

Forståelsespapir om udskydelse af LPR3

Forståelsespapir om udskydelsen af LPR3 fra møde mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner 4. juli 2018