Modernisering af datamodtagelse (ID15)

Moderniseringen af datamodtagelsen skal understøtte en bedre og mere effektiv indberetning af sundhedsdata.

Baggrund for projektet

Sundhedsdata modtages i dag hovedsageligt via tre indberetningssystemer: Landspatientregisteret (LPR), Statens Serum Instituts Indberetningssystem (SEI) og Freud. LPR og SEI vedrører indberetning af sundhedsdata mens Freud vedrører modtagelse af data til brug for blandt andet DRG-beregninger. Dette projekt er afgrænset til modernisering af datamodtagelse i SEI samt inddragelse af indberetning af venteinfo i SEI. 

Formål med projektet

Formålet med projektet er at gennemføre en modernisering af indberetningen af SEI. Indberetning af ventetider bliver desuden inkluderet i SEI, så der anvendes en fælles standardløsning. Der skal derudover etableres en bedre understøttelse af indberetningen via applikationer, så det gøres nemmere og hurtigere for sundhedsvæsenets aktører at gennemføre dataindberetning i SEI.

I forhold til den eksisterende løsning for indberetning via SEI medfører projektet dels en effektivisering og dels et kvalitetsløft af både metode og platform. Således vil det nye system kunne benyttes på tværs af platforme og på tværs af enheder.