Sunddataplatform (ID13)

Sunddataplatformen skal sikre nem og enkel adgang til nationale sundhedsdata samt understøtte behov og ønsker til levering af data på tværs af sektorer.

Baggrund for projektet

Sundhedsdataprogrammets overordnede vision er, at skabe bedre sundhed gennem bedre brug af data. Dette skal bl.a. gøres ved at sikre stabil levering af relevante nationale sundhedsdata om kvalitet, aktivitet og økonomi til sundhedspersonale på tværs af sektorer samt til beslutningstagere og borgere. Der skal være nem og enkel adgang til sammenhængende data, og nationale data skal formidles ensartet og forståeligt via én brugerflade med mulighed for levering af data til digitale løsninger på tværs af sektorer.

Læs mere om 'Sundhedsdataprogrammets vision' (PDF) 

For at kunne understøtte denne vision er der udarbejdet en teknologivision og teknologianbefaling, som tilsammen beskriver programmets vision for den fremtidige målarkitektur samt en anbefaling af de teknologier som programmet vurderer vil skabe det bedste udgangspunkt for den fremtidige brugerflade.

Formål med projektet

Projektet skal samlet sikre, at det teknologiske fundament for at anvende de ønskede teknologier etableres. Projektet danner således fundamentet for de andre projekter i programmet og dermed for realiseringen af det samlede sundhedsdataprogram. Projektet vil vejebringe en platform, kaldet ”Sunddataplatformen”, som skal understøtte nuværende og fremtidige behov og ønsker til levering af data. Det er derfor essentielt, at Sunddataplatformen er åben og fleksibel, så der skabes de bedste forudsætninger for at indsamle nationale sundhedsdata og gemme dem på den fælles platform, hvor data er tilgængelige for forskellige målgrupper. Derudover er det centralt, at platformen opbygges af komponenter, der kan udskiftes enkeltvis, og som kan suppleres med nye komponenter over tid, så platformen kan udvikles med nye typer data og nye måder at tilgå data på.