National udbredelse af telemedicin

Telemedicinsk hjemmemonitorering skal udbredes til hele landet – i første omgang til borgere med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), men med tiden også til andre patientgrupper.

Kontakt

Telemedicin er digitalt understøttede sundhedsydelser, hvor borgeren undgår at skulle møde op hos lægen eller på hospitalet i de tilfælde, hvor et fysisk fremmøde ikke er nødvendigt. Telemedicin er således et redskab til, at mere behandling og pleje kan foregå i eller tættere på borgerens eget hjem i trygge rammer.

Det kan fx være ved, at borgeren måler sit blodtryk, infektionstal eller vægt derhjemme og sender resultaterne til lægen, som derved kan monitorere borgerens tilstand og vurdere behovet for yderligere behandling. Lægen kan desuden rådgive borgeren om, hvad borgeren selv kan gøre ved eventuelle forværringer eller udsving i tallene.

Den nationale udbredelse af telemedicin skal bidrage til udviklingen af et nært og tæt samarbejdende sundhedsvæsen. Første skridt er udbredelsen af et tilbud til borgere med KOL, mens andre relevante patientgrupper med tiden også vil tilbydes en telemedicinsk indsats. 

KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-patienter i hele landet. Aftalen bygger blandt andet på gode erfaringer fra storskalaforsøget TeleCare Nord KOL i Nordjylland. Resultaterne viste bl.a. færre og kortere indlæggelser af borgere med KOL. Endvidere oplevede borgere øget tryghed og mestring af egen sygdom. 

Læs mere om TeleCare Nord