Materiale fra møder

Find dagsordener, referater og fremdriftsorienteringer fra møderne i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe.

Kontakt

Den fællesoffentlige porteføljestyregruppe mødes 3-4 gange om året følger op på fremdriften i udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL. 

Forud for møderne i den porteføljestyregruppen bliver der udarbejdet fremdriftsmonitorering for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

Se den fulde model over governance for den landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL

Fremdriftsmonitorering

Ud fra rapporteringer som landsdelsprogrammerne løbende indberetter, følger porteføljestyregruppen op på fremdriften i milepæle og på realiseringen af sundhedsfaglige og sundhedsøkonomiske gevinster.

Fremdriftsmonitoreringen udarbejdes for at informere den fællesoffentlige porteføljestyregruppe om opfølgningen på udbredelsen af den telemedicinske hjemmemonitorering. Indholdet i de enkelte milepæle er ens for alle landsdelsprogrammerne, men kan variere i forhold til dato i henhold til den lokale implementeringsplan.

De indrapporterede milepæle fra landsdelsprogrammerne vedrører henholdsvis pilotafprøvning af løsningen og den efterfølgende inklusion af patienter. Ud over den aktuelle milepæl angives i parentes den milepæl, som er indrapporteret ved det foregående porteføljestyregruppemøde. 

Se format for fremdriftsmonitorering (PDF)