Materiale fra møder

Find dagsordener, referater og fremdriftsorienteringer fra møderne i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe.

Kontakt

Den fællesoffentlige porteføljestyregruppe mødes 3-4 gange om året følger op på fremdriften i udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL. 

Forud for møderne i den porteføljestyregruppen bliver der udarbejdet fremdriftsmonitorering for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

Fremdriftsmonitorering

Ud fra rapporteringer som landsdelsprogrammerne løbende indberetter, følger porteføljestyregruppen op på fremdriften i milepæle og på realiseringen af sundhedsfaglige og sundhedsøkonomiske gevinster.

Fremdriftsmonitoreringen udarbejdes for at informere den fællesoffentlige porteføljestyregruppe om opfølgningen på udbredelsen af den telemedicinske hjemmemonitorering. Indholdet i de enkelte milepæle er ens for alle landsdelsprogrammerne, men kan variere i forhold til dato i henhold til den lokale implementeringsplan.

De indrapporterede milepæle fra landsdelsprogrammerne vedrører henholdsvis pilotafprøvning af løsningen og den efterfølgende inklusion af patienter. Ud over den aktuelle milepæl angives i parentes den milepæl, som er indrapporteret ved det foregående porteføljestyregruppemøde. 

Se format for fremdriftsmonitorering (PDF)