Strategiske målsætninger vedrørende KOL

For at sikre gennemsigtighed om resultater og fremdrift i udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL skal der løbende følges op på udbredelsen ud fra en række strategiske målsætninger og milepæle.

Kontakt

KL, Danske Regioner og regeringen er enige om tre overordnede strategiske målsætninger for udbredelsen:

  • Borgere med KOL oplever med telemedicinsk behandling færre indlæggelser og færre ambulatoriebesøg 
  • Borgere med KOL, som tilbydes telemedicin, skal opleve øget behandlingskvalitet, mere fleksibilitet og tryghed i hverdagen samt øget sygdomsmestring
  • Det skal være nemt for borgere med KOL og relevante medarbejdere at anvende de telemedicinske løsninger.

De strategiske målsætninger er operationaliseret i en række gevinstindikatorer, som porteføljestyregruppen følger op på i forbindelse med udbredelsen.

Der er desuden opstillet milepæle for landsdelsprogrammerne, så der kan følges op på fremdriften i udbredelsen.