National udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt

I forlængelse af udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL skal kommuner og regioner implementere et landsdækkende telemedicinsk tilbud til borgere med hjertesvigt.

Kontakt

Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalerne for 2021 aftalt en landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt.

Aftalen bygger på gode erfaringer fra landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL samt TeleCare Nords storskalaprojekt vedrørende telemedicin til borgere med hjertesvigt. 

Storskalaprojektet viser blandt andet forbedringer i tryghed hos de involverede hjertesvigtpatienters samt besparelser på sundhedsydelser som følge af bl.a. færre indlæggelser og ambulante besøg pr. patient.

Læs mere om storskalaprojektet vedrørende hjertesvigt

Planer for implementering 

Forud for udbredelsen udarbejder hver landsdel en implementeringsplan for indsatsen, som skal danne baggrund for, at der kan aftales en slutdato for den landsdækkende udbredelse af tilbuddet ved aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022. 

Implementeringsplanerne tager afsæt i en fælles skabelon, som er udarbejdet af sekretariatet for porteføljestyregruppen for udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL. 

Som et led i forberedelsen af den landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt er der igangsat en række forberedende aktiviteter:

Forberedende aktivteter