Analyser og rapporter

Ud fra data i de nationale sundhedsregistre offentliggør Sundhedsdatastyrelsen løbende analyser og rapporter om befolkningens sundhed og det danske sundhedsvæsen, som bl.a. bruges til monitorering, planlægning og forskning.

Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for drift og udvikling af en række registre, der samlet går under navnet de nationale sundhedsregistre. Data fra de nationale sundhedsregistre bruges bl.a. til at lave forskellige analyser og opgørelser, som belyser forekomsten af visse sygdomme, forbruget af lægemidler samt aktiviteten, effektiviteten og kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Få overblik over planlagte udgivelser på eSundhed

Se analyser og rapporter om:

Monitoreringer (opfølgning på kræft- og hjerteområdet samt udredningsret)
Sundhedsvæsenet (benchmark/analyse af sundhedsvæsenet)
Sygdomme (analyse af specifikke patientgrupper)
Lægemidler (analyse og overblik om fx medicinforbrug og tilskud)
Andre analyser (dødsårsager, alkohol, aborter m.m.)

eSundhed

På eSundhed, som er Sundhedsdatastyrelsens databank, kan du finde flere tal for bl.a. operationer, diagnoser, fødsler, dødsårsager og lægemidler.

Gå til eSundhed