Almen praksis og kommuner

Sundhedsdatastyrelsen udarbejder løbende nye analyser og opgørelser om almen praksissektoren i Danmark.

Analyserne undersøger bl.a. brugen af fysioterapi, den kommunale genoptræning og plejehjemsbeboeres sundhedstilstand.

Se analyser om: