Almen praksis

Sundhedsdatastyrelsen udarbejder løbende nye analyser og opgørelser om almen praksissektoren i Danmark.

Analyserne er udarbejdet på baggrund af data i de nationale sundhedsregistre og belyser de alment praktiserende lægers arbejde samt kapaciteten på området.

Filer

Analyser om almen praksis