Fysioterapi

Sundhedsdatastyrelsens analyse undersøger brugen af fysioterapi, efter henvisning fra almen praksis, for den danske befolkning.

Analysen giver et indblik i, hvor stor en del af den danske befolkning der får fysioterapi, samt hvilken type behandling de får. Derudover vises forskellen på henholdsvis kvinder og mænds brug af fysioterapi samt yngre og ældre borgeres brug af fysioterapi.