Genoptræning

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en analyse af den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Borgere med nedsat funktionsevne har mulighed for at modtage enten genoptræning eller vedligeholdelsestræning af kommunen ifølge serviceloven.

Sundhedsdatastyrelsens analyser belyser bl.a., hvor mange borgere, der modtager henholdsvis genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning, hvilken type de modtager, og hvor længe de modtager træningen. Derudover ses på, om der er forskel på borgernes køn, alder og andelen med kroniske sygdomme fordelt på træningstypen.

Dokumentation for rapporterne

  • Afsendelse af genoptræningsplaner

    Dokumentationen beskriver de data om genoptræningsplaner, som er brugt i analysen af afsendelse af genoptræningsplaner, samt metoden til sammenstilling af Landspatientregisteret og Genoptræningsplansregisteret. Dokumentationen skal sikre kendskab til Sundhedsdatastyrelsens metode ved opgørelser af data om genoptræningsplaner. Og den beskriver de tilgængelige datakilder, valideringsmetoder og afgrænsninger, som benyttes i Sundhedsdatastyrelsen.

     Læs dokumentationen her (PDF)