Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Prædiktionsmodeller for indlæggelse af borgere med KOL

Inspireret af internationale studier fra bl.a. Storbritannien og USA har Sundhedsdatastyrelsen analyseret, hvordan man kan bruge danske sundhedsdata til at udforme prædiktionsmodeller, der sigter på at forudsige fremtidige indlæggelser.

Kontakt

Joanna Phermchai-Nielsen E: joph@sundhedsdata.dk T: 3268 9072

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række rapporter og analyser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsgange til gavn for patienterne.

Én af disse er analysen 'Prædiktionsmodeller for indlæggelse af borgere med KOL', som sigter mod at forudsige indlæggelser blandt personer med KOL.

Prædiktionsmodeller på danske sundhedsdata

Læs 'Prædiktionsmodeller for indlæggelse af borgere med KOL' (PDF)

Mere om analysen

 • Om 'Prædiktionsmodeller for indlæggelse af borgere med KOL'

  Prædiktionsmodeller kan blandt andet anvendes til at identificere borgere med en høj risiko for fremtidige indlæggelser. Muligheden for at forudsige indlæggelser vil potentielt kunne hjælpe sygehuse, almen praksis eller kommuner med at yde en mere målrettet og helheldsorienteret indsats til disse borgere for netop at undgå indlæggelser.

  Analysen har resulteret i to modeller, der specifikt sigter mod at forudsige indlæggelser blandt borgere med KOL i Danmark. Modellerne bygger på eksisterende data fra centrale sundhedsregistre. Hvis sådanne modeller skal anvendes i praksis, skal det ske i overensstemmelse med gældende regler for anvendelse af data.

  Nærmere information om metode og fakta:

  Joanna Phermchai-Nilesen, Tlf.: 3268 9072, joph@sundhedsdata.dk


 • Kort om prædiktionsmodeller
  Prædiktiv modellering foregår ved at anvende statistiske metoder og sammensætte forskellig information på individniveau til at identificere og vægte de faktorer, der er stærkest forbundet med en fremtidig hændelse, fx en indlæggelse. Eksempelvis kan man forestille sig, at faktorer som alder, køn, medicinforbrug og historisk forbrug af sundhedsydelser kan spille en rolle i forhold til at forudsige et individs sandsynlighed for en fremtidig indlæggelse.

Relateret indhold

Sundhedsdatastyrelsen har også lavet analyser om borgere med multisyge, der bl.a. omhandler KOL-patienter.

Datagrundlag

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række registre, der bl.a. danner grundlag for Sundhedsdatastyrelsens opgørelser og analyser.

De nationale sundhedsregistre