Uddannelse blandt unge med psykiske lidelser

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en analyse om andelen af 25-årige med en psykiatrisk relateret sundhedskontakt, der har gennemført en ungdomsuddannelse.

Kontakt

Analysen beskriver andelen af 25-årige, med en psykiatrisk relateret sundhedskontakt, der har gennemført en ungdomsuddannelse, og sammenligner med det generelle uddannelsesniveau for en hel årgang af 25-årige.

Analysen er udarbejdet i forbindelse med udgivelse af statusrapporten ’Nationale mål for sundhedsvæsenet 2019’. De otte nationale mål for sundhedsvæsenet blev indført som en del af Det Nationale Kvalitetsprogram i 2016 og er en årlig temperaturmåling på tilstanden i det danske sundhedsvæsen.

De nationale mål følges ved hjælp af 38 målepunkter, hvor målepunktet ’Fuldført ungdomsuddannelse blandt unge med psykiske lidelser’, som denne analyse har fokus på, er et af dem.