Dødsårsager

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør årligt rapporter med oplysninger om alle dødsfald, der er registreret i Dødsårsagsregisteret, som anvendes til statistik og analyser.