Lægemidler

Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for Lægemiddelstatistikregisteret, der indeholder information om al salg af medicin i Danmark. Data fra registeret bliver bl.a. brugt til at lave forskellige statistikker og analyser om danskernes medicinforbrug.

Sundhedsdatastyrelsen indsamler løbende information om al salg af medicin i Danmark fra apoteker, sygehuse og detailhandlen. Informationerne samles i Lægemiddelstatistikregisteret, som blev etableret i 1994 for at overvåge forbruget af lægemidler i Danmark.

Statistikkerne og analyserne er med til at styrke de centrale sundhedsmyndigheders beslutninger i lægemiddelspørgsmål. Det kan være i forbindelse med fx folketingsspørgsmål, revurdering af medicintilskud, opfølgning på tilskudsændringer, budgetforhandlinger og vurdering af om de retningslinjer, der findes for brug af lægemidler, bliver fulgt.

Find tal og analyser om:

Relateret indhold