Analyser om ADHD-medicin

Når Sundhedsdatastyrelsen laver analyser om forbruget af ADHD-medicin omfatter det de fire ATC-grupper N06BA02 Dexamfetamin, N06BA04 methylphenidat, N06BA09 atomoxetin og N06BA12 lisdexamfetamin.

ADHD er en forkortelse for diagnosen Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, dvs. forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er med andre ord en kognitiv funktionsnedsættelse, som giver problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. Farmakologisk behandling af ADHD sker med centralt virkende sympatomimetika (N06BA).

Mere om lægemiddelgruppen

  • Forbehold

    Methylphenidat og atomoxetin bruges også i nogen grad til behandling af narkolepsi (sovesyge). Det er ikke muligt at skelne mellem de to anvendelser i lægemiddelstatistikregisteret.

    Modafinil (N06BA07) bruges af og til behandling af ADHD patienter. Størstedelen af forbruget anvendes dog til behandling af narkolepsi. Det er ikke muligt at skelne mellem de to anvendelser i lægemiddelstatistikregisteret. Lægemidlet er derfor ikke med i opgørelserne over forbruget af ADHD medicin.

    Amfetamin (N06BA01) fremstilles magistrelt. Lægemidlet kan anvendes til både ADHD og narkolepsi. Det antages at amfetamin står for en mindre del af den medicinske ADHD behandling og medtages derfor ikke i opgørelserne over forbruget af ADHD medicin.

Statistik om ADHD-medicin

På medstat.dk kan man se statistik for forbruget af ADHD medicin ved at vælge 'ADHD' under 'Lægemiddelgrupper'.

Relateret indhold