Antibiotika

Sundhedsdatastyrelsen udarbejder analyser af brug af antibiotika i udvalgte sammenhænge.

Kontakt

I Sundhedsdatastyrelsens analyser af forbruget af antibiotika i 2018-2020 og 2019-2021 sammenlignes forbruget af systemisk antibiotika hos den danske befolkning generelt med tiden før og under COVID-19. 

I analysen om forbruget af antibiotika hos småbørn under COVID-19 kigges der på, om forbruget af systemisk antibiotika til børn har været anderledes under den COVID-19-relaterede nedlukning af dagsinstitutioner og indførelse af social afstand i almindelighed.

I analysen af brugen af antibiotika mod blærebetændelse hos kvinder 60+ år kigges der bl.a. på, hvor meget antibiotika der udskrives til hvilke af de ældre aldersgrupper, og hvordan brugen har udviklet sig siden 1999.