Antidepressiva

Når Sundhedsdatastyrelsen laver analyser om forbruget af antidepressiva, er det som regel for ATC-gruppe N06A minus N06AX12.

Antidepressiv medicin anvendes ikke udelukkende ved depression. Det anvendes også ved andre psykiske lidelser som fx panikangst, social fobi, generaliseret angst, OCD, posttraumatisk stresstilstand og spiseforstyrrelser. Enkelte af midlerne anvendes desuden mod en bestemt slags smerter. Tallene for brug af antidepressiva kan derfor ikke tages som et udtryk for, hvor mange der behandles medicinsk for depression, da en betydelig del af brugerne formentlig vil være i behandling for andre lidelser. 

Antidepressiva inddeles efter virkningsmekanisme og grupperne følger til dels undergrupperne i ATC systemet, bortset fra at gruppe N06AX er yderligere inddelt.

Mere om lægemiddelgruppen

 • Mere info

  Ud over de godkendte indikationer, kan der også være såkaldt off-label brug til for eksempel præmenstruel dysforisk syndrom og for tidlig sædafgang.

  Antidepressiva kan inddeles efter virkningsmekanisme i nedenstående grupper (Grupperne følger til dels undergrupperne i ATC-systemet, bortset fra, at gruppe N06AX (Andre antidepressiva) er yderligere inddelt):

  • Tricykliske og etracykliske antidepressiva (TCA). ATC-gruppe: N06AA (Non-selektive monoamin gen-optagelses hæmmere
  • Selektive serotonin genoptagelses hæmmere (SSRI). ATC-gruppe: N06AB
  • Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) herunder irreversible og reversible (RIMA). ATC-grupper: N06AF og N06AG.
  • Noradrenerge og Specifikt Serontonerge Antidepressiva (NaSSA). ATC-koder: N06AX03 (mianserin) og N06AX11 (mirtazapin)
  • Serotonin og noradrenalin genoptagelses hæmmere (SNRI) eller ’dual action antidepressiva’. ATC-koder: N06AX16 (venlafaxin) og N06AX21 (duloxetin)
  • Noradrenalin genoptagelses hæmmere (NARI). ATC-kode: N06AX18 (reboxetin)
  • Melatoninagonister. ATC-kode: N06AX22 (agomelatin)
  • Andre midler med virkning på serotonin-systemet. ATC-kode N06AX26 (vortioxetin)


  Begrebet ’lykkepiller’ er en uofficiel og omdiskuteret betegnelse. Tidligere blev begrebet primært brugt om SSRI’erne, der er den mest anvendte type antidepressiva. Men i de seneste år er begrebet ’lykkepiller’ ofte anvendt om hele gruppen af antidepressiv medicin i medierne. Det er derfor ikke entydigt, hvad der menes med ’lykkepiller’.

 • Forbehold

  I tal og analyser fra Sundhedsdatastyrelsen om antidepressiv medicin, fjerner vi ofte N06AX12 (bupropion) fra ATC-gruppe N06A, da det i Danmark udelukkende er godkendt til brug ved rygeafvænning. 

  Nogle af lægemidlerne med ATC-kode N06AX21 (duloxetin) er kun godkendt til behandling af stressinduceret inkontinens hos kvinder. Det drejer sig om de lægemidler, der hedder Yentreve, mens de øvrige lægemidler med ATC-koden (Cymbalta og Xeristar) er godkendt til både depression, en bestemt type smerter og generaliseret angst. Man kan derfor overveje at fjerne enkelte af lægemidlerne i N06AX21 (men kun Yentreve, ikke de andre), hvis man skal lave en analyse på antidepressiva. Men da forbruget af Yentreve produkterne er noget lavere end de andre produkter, betyder det ikke så meget i det store billede, om man tager dem med eller ej. Det afhænger af den enkelte analyse.

  Som et grovere mål kan man også vælge at se på hele ATC-gruppe N06A. Som nævnt tidligere, er der alligevel en del andre anvendelser af antidepressiv medicin end depression. Lægemidler med bupropion og enkelte af lægemidlerne med duloxetin udskiller sig dog ved slet ikke at være godkendt til depression.

Statistik om antidepressiva

På medstat.dk kan man se statstik for forbruget af antidepressiv medicin ved at vælge 'Antidepressive lægemidler, samlet' eller 'SSRI lægemidler' under 'Lægemiddelgrupper'

Relateret indhold