Antipsykotika

Når Sundhedsdatastyrelsen laver analyser om forbruget af antipsykotika omfatter det lægemidlerne i ATC gruppen N05A, antipsykotiske midler.

Antipsykotika bruges mest til behandling af skizofreni og andre psykotiske tilstande. Flere antipsykotiske lægemidler er også godkendt til både akut og/eller forebyggende behandling af ikke-psykotiske lidelser som fx bipolar lidelse. Nogle antipsykotika anvendes ved neurologiske sygdomme med ufrivillig muskelaktivitet fx til behandling af børn med Tourettes syndrom. 

Antipsykotika inddeles i 1. generations (typiske eller ældre) præparater udviklet i 1950’erne og frem og 2. generations (atypiske eller nyere) præparater udviklet i 1990’erne og frem. Inddelingen baseres på graden af bivirkninger i form af bevægelsesforstyrrelser så som muskelspasmer og muskelstivhed, rysten og urolig adfærd. 2. generations antipsykotika fremkalder generelt færre af disse end 1. generations antipsykotika. 1. generations antipsykotika inddeles endvidere i høj-, middel- og lavdosis præparater. Nogle antipsykotiske lægemidler er depotpræparater. 

2. generations antipsykotika har i en årrække været væsentligt dyrere end 1. generations antipsykotika, hvilket i de senere år er begyndt at ændre sig som følge af patentudløb på flere af 2. generations lægemiddelstofferne. 

Mere om lægemiddelgruppen

 • Forbehold

  Afgrænsningen af hvilke lægemidler der ikke medtages kan variere, men vil altid være angivet i analyser af forbruget af antipsykotika fra Sundhedsdatastyrelsen.

  Ofte udelades litium (N05AN01), som primært anvendes til behandling af bipolar lidelse. Endvidere kan lægemiddelstofferne acepromazin (N05AA04, angst, kvalme), prochlorperazin (N05AB04, kvalme) og droperidol (N05AD08, kvalme) udelades, idet de primært anvendes til indikationerne i parenteserne.

  Patienter, der ikke er indlagt på sygehuse, men stadig er i sygehusbehandling, kan i nogle tilfælde få udleveret vederlagsfri medicin fra sygehuset.

  • Nydebuterede skizofrene patienter: Antipsykotika og andet til skizofrene patienter i starten af deres sygdomsforløb (varighed cirka 2 år).
  • Retspsykiatriske patienter: Antipsykotika og andet til psykiatriske patienter med behandlingsdom (varighed som udgangspunkt dommens længde).


  Forbruget af antipsykotika for personer omfattet af denne ordning vil derfor ikke optræde i data for primærsektoren i Lægemiddelstatistikregistret, selvom de ikke er indlagt på sygehus. Danske Regioner skønner i notat fra 2008, at der er tale om ca. 1700 patienter i målgruppen per år (ca. 500 nydebuterede patienter og ca. 1200 retspsykiatriske patienter).

Statistik om antipsykotika

På medstat.dk kan man se statistik for forbruget af antipsykotika ved at vælge 'N (Nervesystemet)', 'NO5 (Psykoleptika) og 'NO5A (Antipsykotiske midler)' under 'ATC kode'.

Relateret indhold