Astma-/KOL-medicin

Når Sundhedsdatastyrelsen laver analyser om forbruget af astma-/KOL-medicin omfatter det ATC-gruppen R03.

Den medicinske behandling af både astma og KOL består primært af medicin til inhalation i ATC-gruppen R03 (astma/KOL-medicin). Lægemidler i denne gruppe har forskellige virkningsmekanismer og inddeles i nedenstående grupper:

  • Beta2-agonister: Denne gruppe består af både de korttidsvirkende- og langtidsvirkende beta2-agonister, SABA og LABA (R03AC)
  • Antikolinergika: Denne gruppe består af både de korttidsvirkende- og langtidsvirkende antikolinergika, SAMA og LAMA (R03BB)
  • ICS: Denne gruppe består af inhalationssteroider (R03BA)
  • Andre: I denne gruppe indgår en lille restgruppe af lægemidler bestående af montelukast (R03DC03), theofyllin (R03DA04), omalizumab (R03DX05), roflumilast (R03DX05) og beta2-agonister i tabletform: salbutamol (R03CC02), terbutalin (R03CC03) og bambuterol (R03CC12)

Der findes samtidig kombinationer med lægemider fra to forskellige grupper. Lægemidler i SABA-, LABA-, SAMA- og LAMA-gruppen virker ved at udvide luftvejene, mens lægemidler i ICS-gruppen virker inflammationshæmmende.

Mere om lægemiddelgruppen

  • Forbehold

    Behandlingen af astma og KOL er forskellige, men mange af lægemidlerne kan bruges ved behandling af begge sygdomme. Montelukast (R03DC03) og omalizumab (R03DX05) er godkendt til astma. Omalizumab er dog også godkendt til kronisk spontan urticaria. Nogle nyere lægemidler i LABA-gruppen (indacaterol (R03AC18) og olodaterol (R03AC19)) samt alle lægemidler i LAMA-gruppen (R03BB) undtagen tiotropium er udelukkende godkendt til behandling af KOL. Herudover er roflumilast (R03DX05) og ipratoprium i kombination med salbutamol (SABA/SAMA) (R03AL02) også kun godkendt til KOL.

    Selvom ikke alle lægemidler bruges til begge sygdomme, anvendes hele gruppen af astma/KOL-medicin (R03) i de af Sundhedsdatastyrelsens analyser, der er baseret på afgrænset populationer af borgere med astma eller KOL. Der er dog altid en detaljeret beskrivelse i metodeafsnittet, der beskriver evt. forbehold.

Statistik om astma/KOL-medicin

På medstat.dk kan man se statistik for forbruget af astma/KOL-medicin ved at vælge 'R (Åndedrætsorganer)' og 'R03 (Midler til obstruktive luftvejssygdomme)' under fanen 'ATC-kode'.

Gå til medstat.dk

Relateret indhold