Analyser om diabetesmedicin

Når Sundhedsdatastyrelsen laver analyser om forbruget af diabetesmedicin omfatter det lægemidler fra de to ATC grupper A10A og A10B.

Diabetes, også kaldet sukkersyge, er en sygdom, der forårsager forhøjet sukkerindhold i blodet enten pga. nedsat insulinfølsomhed eller pga. nedsat insulinproduktion. Insulin er et hormon, der blandt andet sørger for, at blodets sukker kommer ind i kroppens celler. Hvis insulinniveauet er for lavt eller insulinen ikke kan virke som den skal, bliver indholdet af sukker i blodet for højt. Medicin mod diabetes virker ved enten at tilføre insulin, øge kroppens egen insulin produktion eller øge følsomheden for insulin.

Mere om lægemiddelgruppen

  • Forbehold

    Afgrænsningen af hvilke lægemidler der ikke medtages kan variere, men vil altid være angivet i analyser af forbruget af diabetesmedicin fra Sundhedsdatastyrelsen. 
    Blodsukkersænkende stoffer bruges hovedsageligt til behandling af type-2 diabetes. Insuliner og insulinanaloger bruges til behandling af type-1 diabetes og til type-2 diabetes hvis behandling med livsstilsændringer og andre blodsukkersænkende-stoffer ikke er tilstrækkeligt.

    Metformin, som er det hyppigst brugte blodsukkersænkende stof bruges også til behandling af polycyctisk ovarie syndrom (PCO).

    Insulin bruges også til behandling af graviditetsdiabetes.

Statistik om diabetesmedicin

På medstat.dk kan man se statistik for forbruget af diabetesmedicin ved at vælge 'A (Fordøjelse og stofskifte)' og 'A10 (Midler mod diabetes)' under 'ATC kode'.

Relateret indhold