Emnespecifikke lægemiddelanalyser

Sundhedsdatastyrelsen laver lægemiddelstatistikker og -analyser på baggrund af lægemiddelgrupper, der knytter sig til en bestemt sygdom eller behandling.

På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret laver Sundhedsdatastyrelsen løbende forskellige statistikker og analyser om lægemiddelforbruget i Danmark. Analyserne sætter fokus på forbruget af et enkelt lægemiddel/lægemiddelgruppe.

Emnespecifikke analyser