Analyser om sovemedicin

Når Sundhedsdatastyrelsen laver analyser om sovemedicin, omfatter det forbruget af melatonin (N05CH01), og ofte også de benzodiazepinlignende lægemidler (N05CF). I visse tilfælde medtages desuden udvalgte sederende antihistaminer.

Melatonin er et naturligt forekommende hormon, der fremkalder søvnighed.  I 2007 blev melatonin markedsført til behandling af søvnløshed hos ældre voksne. Melatonin har i lang tid eksisteret – og eksisterer stadig - som magistrelt fremstillet melatonin, hvor udvalgte apoteker efter lægeordination fremstiller melatonin i tablet og flydende form til den enkelte patient.

Udover melatonin kan andre grupper af lægemidler også anvendes til behandling af søvnløshed. Disse grupper, bl.a. benzodiazepinerne, bruges dog også til behandling af andre lidelser end søvnløshed.  Til gengæld antages de benzodiazepinlignende midler primært at blive brugt mod søvnbesvær.

Du kan læse mere om de benzodiazepinlignende midler her.  

Afgrænsningen af lægemidler, der medtages i analyser om forbruget af sovemedicin, kan således variere, men vil altid fremgå af analyserne. Analyserne vil som hovedregel inkludere melatonin, der er det eneste specifikke lægemiddel til behandling af søvnløshed hos voksne. Herudover vil analyserne ofte inkludere de benzodiazepinlignende lægemidler og det sederende antihistamin promethazin, der hos voksne også kan bruges mod søvnbesvær.

Hos børn anvendes melatonin særligt under udredning og behandling af søvnforstyrrelser, som f.eks. forekommer samtidig med børne- og ungdomspsykiatriske lidelser, hyppigst opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD) og autisme. Søvnforstyrrelser kan dog også fremkomme som en bivirkning til medicin. 

Forbehold:

Magistrelt fremstillede melatonin tabletter har før 2011 været registreret på et samlevarenummer, men fra 2011 har de fået eget varenummer, så det dermed er lettere at følge udviklingen i forbruget på individniveau. Udover magistrelt melatonin som tabletter findes også flydende melatonin tilsat forskellige smagskorrigerende stoffer. Forbruget af flydende melatonin har indtil ultimo 2017 ligeledes været registreret på et samlevarenummer. Herefter er det muligt at registrere flydende melatonin enten på et specifikt varenummer (produkter med fast styrke og størrelse (1 mg/ml, 100 ml)), eller på et samlevarenummer (produkter med flydende melatonin i varierende styrke og størrelse). For begge varenumre vil det fra 2017 og frem være muligt at opgøre antallet, der har fået flydende melatonin.