Antibiotika

Sundhedsdatastyrelsen udarbejder analyser af brug af antibiotika i udvalgte sammenhænge.

Kontakt

I Sundhedsdatastyrelsens analyse om forbruget af antibiotika hos småbørn under Covid-19 kigges der på om forbruget af systemisk antibiotika til børn har været anderledes under den Covid-19-relaterede nedlukning af dagsinstitutioner og indførelse af social afstand i almindelighed.

I analysen af brugen af antibiotika mod blærebetændelse hos kvinder 60+ år kigges der bl.a. på, hvor meget antibiotika der udskrives til hvilke af de ældre aldersgrupper, og hvordan brugen har udviklet sig siden 1999.