Kvartalets medicinsalg

Sundhedsdatastyrelsen følger forbruget af lægemidler og offentliggør løbende opgørelser med kvartalstal fra Lægemiddelstatistikregisteret, der kommenterer på udviklingen i salget af lægemidler i primærsektoren.

Sundhedsdatastyrelsen udgiver hvert kvartal opgørelser fra Lægemiddelstatistikregisteret, som fx belyser ændringer i omsætning, mængdesalg, priser eller nye lægemidler/lægemiddelgrupper.

Kvartalstallene omfatter lægemidler solgt i primærsektoren og dækker ikke sygehusforbrug og håndkøbslægemidler, der må sælges uden for apotek.

MedicinForbrug - Overblik

Tidligere har Sundhedsdatastyrelsen udgivet kvartalsopgørelsen 'Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin'. Denne opgørelse er i 2015 blevet erstattet af 'MedicinForbrug - Overblik', som kort beskriver salget af udvalgte lægemidler i det senest opgjorte kvartal.

MedicinForbrug - Indblik

Ud over det kvartalsvise overblik offentliggør Sundhedsdatastyrelsen også supplerende mini-analyser, kaldet  'MedicinForbrug - Indblik', der en eller flere gange pr. kvartal sætter fokus på salget af et enkelt lægemiddel/lægemiddelgruppe.