Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Kvartalets medicinsalg

Sundhedsdatastyrelsen følger forbruget af lægemidler og offentliggør løbende opgørelser med kvartalstal fra Lægemiddelstatistikregisteret, der kommenterer på udviklingen i salget af lægemidler i primærsektoren.

Sundhedsdatastyrelsen udgiver hvert kvartal opgørelser fra Lægemiddelstatistikregisteret, som fx belyser ændringer i omsætning, mængdesalg, priser eller nye lægemidler/lægemiddelgrupper.

Kvartalstallene omfatter lægemidler solgt i primærsektoren og dækker ikke sygehusforbrug og håndkøbslægemidler, der må sælges uden for apotek.

MedicinForbrug - Overblik

Tidligere har Sundhedsdatastyrelsen udgivet kvartalsopgørelsen 'Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin'. Denne opgørelse er i 2015 blevet erstattet af 'MedicinForbrug - Overblik', som kort beskriver salget af udvalgte lægemidler i det senest opgjorte kvartal.

MedicinForbrug - Indblik

Ud over det kvartalsvise overblik offentliggør Sundhedsdatastyrelsen også supplerende mini-analyser, kaldet  'MedicinForbrug - Indblik', der en eller flere gange pr. kvartal sætter fokus på salget af et enkelt lægemiddel/lægemiddelgruppe.