Medicinsk cannabis

Sundhedsdatastyrelsen udarbejder analyser om forbruget af medicinsk cannabis.

Kontakt

Pernille Juul Kristensen E: PKRI@sundhedsdata.dk T: 3268 9036

Medicinsk cannabis omfatter lægemidler og produkter med ATC-koderne A04AD10 (dronabinol), A04AD11 (nabilone), N02BG10 (cannabinoider) samt N03AX24 (cannabidiol).

Lægemidler og produkter indeholdende medicinsk cannabis kan være hhv. markedsførte lægemidler, lægemidler på udleveringstilladelse, magistrelt fremstillede lægemidler eller produkter omfattet af medicinsk cannabis forsøgsordning.

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft den 1. januar 2018 og er en 4-årig forsøgsordning, som giver læger mulighed for lovligt at ordinere produkter indeholdende medicinsk cannabis, såfremt cannabisprodukterne er omfattet af forsøgsordningen.

Analyser fra Sundhedsdatastyrelsen vedrørende medicinsk cannabis vil være afgrænset forskelligt med hensyn til produkter/varenumre afhængig af formålet for den specifikke analyse.

De nyeste analyser af medicinsk cannabis

Tidligere har Sundhedsdatastyrelsen udgivet en kvartalsvis monitorering af forbruget af medicinsk cannabis. Denne opgørelse er fra og med 3. kvartal 2019 blevet erstattet af en statistik på esundhed.dk. Her vil tallene fra de tidligere monitoreringer også kunne genfindes.

Se tal for medicinsk cannabis på esundhed.dk