Regionernes udgifter til medicintilskud

På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret udarbejder Sundhedsdatastyrelsen en kvartalsvis opgørelse af det tilskudsberettigede salg af lægemidler og regionernes udgifter til medicintilskud.

Kontakt

I Danmark er en del af den medicin, der bliver købt på recept, tilskudsberettiget. Udgifterne til medicintilskud løber årligt op i flere mia. kroner, hvor størstedelen af udgifterne betales af regionerne.

Regionernes udgifter til medicintilskud er ikke konstante, hvilket kan skyldes en række forhold som bl.a. ændringer i mængde og priser.

For at følge regionernes udgifter til medicintilskud udarbejder Sundhedsdatastyrelsen kvartalsvise opgørelser, som beskriver den generelle udvikling i salget af de tilskudsberettigede lægemidler samt lægemidler solgt med tilskud. 

Filer

Opgørelser over regionernes udgifter til medicintilskud

Find data om medicintilskud på eSundhed.dk

Hvis du har brug for at finde månedstal for regionernes udgifter til medicintilskud, kan du trække data på eSundhed.dk

Se tal for medicintilskud på eSundhed.dk

Relateret indhold