Rygeafvænningsmidler

Når Sundhedsdatastyrelsen laver analyser om forbruget af rygeafvænningsmidler, bliver lægemidlerne delt i nikotinsubstitutions-midler og andre midler.

Afhængighed af tobaksrygning består af sociale, vanemæssige, psykologiske og farmakologiske komponenter. Nikotinafhængighed spiller en væsentlig rolle ved afhængighed af rygning, specielt hos rygere, der har en dagligt forbrug over 10 cigaretter, og/eller ryger den første cigaret inden for 30. min efter, at de er stået op.

Fil

Seneste analyse om rygeafvænningsmidler

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013 (PFD) (2014)

Mere om lægemiddelgruppen

 • Forbehold

  Afgrænsningen af hvilke lægemidler der ikke medtages kan variere, men vil altid være angivet i analyser af forbruget af rygeafvænningsmidler fra Sundhedsdatastyrelsen. 

  Rygeafvænningsmidler omfatter lægemidler til nikotinsubstitution ATC gruppe N07BA01 og ”andre rygeafvænningsmidler”, der indeholder vareniclin ATC gruppe N07BA03 og bupropion ATC gruppe N06AX12. 

  Når Sundhedsdatastyrelsen laver analyser om forbruget af rygeafvænningsmidler, bliver lægemidlerne delt i to grupper: nikotinsubstitutionsmidler og andre midler. Det er også muligt at se forbruget ved at gå til LINK (medstat.dk) og vælge fanebladet "Lægemiddelgrupper" og vælge rygeafvænningsmidler.

  Lægemidler til nikotinsubstitution (ATC N07BA01) må sælges i håndkøb. Når lægemidler sælges i håndkøb, fremgår det ikke af lægemiddelstatistikregisteret, hvem der har købt lægemidlet. Man kan derfor ikke sammenligne antal personer i denne gruppe med antal personer i gruppen ”andre rygeafvænningsmidler” (ATC N07BA03 og ATC N06AX12), som kun indeholder receptpligtige lægemidler. Nikotinsubstitution udgør over 90 % af salget af rygeafvænningsmidler.

  Sammenligning af forbrug af alle rygeafvænningsmidler bør gøres på mængde og ikke antal personer, da midler til nikotinsubstitution må sælges i håndkøb, og salget derfor ikke er personhenførbart. Antal personer i receptpligtig behandling mod tobaksafhængighed er derfor en underestimering af total antal personer i behandling mod tobaksafhængighed.

Statistik om rygeafvænningsmidler

På medstat.dk kan man se statistik for forbruget af rygeafvænningsmidler ved at vælge 'Rygeafvænningsmidler' under 'Lægemiddelgrupper'.

Relateret indhold