Smertestillende medicin

I Sundhedsdatastyrelsen udarbejder vi løbende analyser og statistikker om forbruget af smertestillende medicin i Danmark.

Smertestillende kaldes også for analgetika, og der skelnes som oftest mellem stærke og svage smertestillende lægemidler. Når Sundhedsdatastyrelsen laver analyser om forbruget af smertestillende medicin, er det som regel inden for ATC-grupperne N02A, N02B og M01A.

De lægemidler, der ofte opfattes som ’hovedpinepiller’, er typisk svage smertestillende lægemidler, hvor der både findes små pakninger tilladt i håndkøb og større receptpligtige pakninger. Stærke smertestillende lægemidler er opioiderne, som kan inddeles i svage og stærke opioider.

Mere om lægemiddelgruppen

 • Forbehold

  Svage smertestillende lægemidler:
  I september 2013 blev alle store pakninger af svage smertestillende lægemidler gjort receptpligtige. Det er drejer sig om pakninger indeholdende mere end 10 g paracetamol, acetylsalicylsyre eller phenazon eller mere end 4 g ibuprofen.

  Gruppen svage smertestillende inkluderer som oftest lægemidler indeholdende paracetamol (ATC-kode N02BE01 og N02BE51, sidstnævnte er i kombination med koffein). Undtagen paracetamol til infusion (N02BE51), der primært anvendes på sygehuse. Lægemidler indeholdende acetylsalicylsyre, hvor styrken er mindst 500 mg. (ATC-kode N02BA01 og N02BA51, sidstnævnte er kombinationer med f.eks. koffein eller kodein). Der findes også lægemidler med acetylsalicylsyre i lavere styrker. Disse er placeret i ATC-kode B01AC06, men er ikke som regel ikke, da de primært bruges som blodfortyndende lægemidler. Lægemidler indeholdende 200 mg ibuprofen (ATC-kode M01AE01). De højere styrker med ibuprofen (400, 600 og 800 mg, samt 20 mg/ml (oral opløsning) inkluderes som regel ikke, da de ikke har været i håndkøb, og nogle af styrkerne er væsentligt stærkere end dem, der kan fås i håndkøb. Lægemidler indeholdende phenazon (N02BB51). Omfatter kombinationsmidler med koffein eller salicylamid og koffein.

  Svage smertestillende lægemidler, håndkøb: omfatter de svage smertestillende midler, hvor der findes mindre pakninger godkendt til håndkøb. Før september 2013 var store pakninger også tilladt i håndkøb, og håndkøbssalget af disse pakninger er også vist. Omfatter midler med: Paracetamol inkl. kombinationer (N02BE01, N02BE51), ibuprofen 200 mg (M01AE01), acetylsalicylsyre 500 mg, inkl. Kombinationer (N02BA01, N02BA51) samt phenazon (N02BB51).

  Opioider (stærke smertestillende lægemidler):
  Opioiderne kan inddeles i svage og stærke opioider.
  De svage opioider omfatter: Kodein kombinationer N02AA59, dextropropoxyphen N02AC04, Tramadol N02AX02, Kodein R05DA04 (som står under hostestillende midler, men anvendes også smertestillende).

  De stærke opioider omfatter: Naturlige opiumalkaloider (morfin, hydromorphon, nicomorphin og oxycodon) N02AA (minus kodein kombinationer (N02AA59)), phenylpiperidinderivater (ketobemidon, pethidin og fentanyl (N02AB)), pentazocin (N02AD01), buprenorpin (N02AE01), ketobemidon med antispasmodika (N02AG02), tapentadol (N02AX06), metadon (N07BC02, står under midler mod opioidafhængighed, men anvendes også smertestillende, dog kan der ikke skelnes ved hvilken indikation det er givet til, og vil derfor som regel ikke inkluderes når man ser på opioid-forbruget).

  NSAID:
  NSAID står for non-steroide antiinflammatoriske midler. Gruppen omfatter antiinflammatoriske og antirheumatiske midler M01A (minus glukosamin M01AX05) og antiinflammatoriske midler, nonsteroide til udvortes brug M02AA.

  Glucosamin (M01AX05) regnes ikke med som et NSAID. Den har en anden virkningsmekanisme end NSAID. Den virker smertedæmpende ved slidgigt (symptomlindring), men anvendes ikke ved leddegigt og virkningen indtræder ikke akut.

  Svage styrker af ibuprofen (under 4 g) samt enkelte produkter med diclofenac må sælges i håndkøb.

Statistik om smertestillende

På medstat.dk kan man se statistik for forbruget af smertestillende ved at vælge 'Smertestillende lægemidler' under 'Lægemiddelgrupper'. Her er der lavet fire grupperinger:

Svage smertestillende lægemidler, samlet
Svage smertestillende lægemidler, håndkøbssalg
Svage smertestillende lægemidler, receptsalg
NSAID lægemidler

Gå til medstat.dk

Relateret indhold