Sygehusmedicin

Når Sundhedsdatastyrelsen udarbejder analyser om forbruget af sygehusmedicin belyses blandt andet udviklingen i omsætning og mængdesalg af lægemidler inden for sygehussektoren.

Oplysninger i Lægemiddelstatistikregisteret om salget af lægemidler i sygehussektoren registreres som salget af lægemidler til sygehusene på afdelingskoden. Det er for sygehussektoren derfor alene muligt at følge udviklingen i lægemiddelforbruget ned på afdelingsniveau, og det er ikke muligt at følge den enkelte patients lægemiddelforbrug under indlæggelse.

Mere om lægemiddelgruppen

  • Mere info
    De indberettede oplysninger til Lægemiddelstatistikregisteret blev pr. 1. april 2011 forbedrede, således at der nu for sygehussektoren bl.a. bliver indberettet sammenlignelige priser på tværs af sygehusene. Dette har muliggjort en bedre overvågning af lægemiddelforbruget og forbedret udarbejdelsen af prognoser for udviklingen i lægemiddelomkostninger i sygehussektoren.
  • Forbehold
    Lægemiddelstatistikregisteret indeholder ikke oplysninger om hvor mange og hvilke patienter, der modtager lægemidlerne i sygehusregi.

Statistik om sygehusmedicin

På medstat.dk kan man se statistik for forbruget af lægemidler i sygehussektoren.

Gå til medstat.dk

Relateret indhold