Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Regionernes udgifter til medicintilskud

På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret udarbejder Sundhedsdatastyrelsen en kvartalsvis opgørelse af det tilskudsberettigede salg af lægemidler og regionernes udgifter til medicintilskud.

Kontakt

I Danmark er en del af den medicin, der bliver købt på recept, tilskudsberettiget. Udgifterne til medicintilskud løber årligt op i flere mia. kroner, hvor størstedelen af udgifterne betales af regionerne.

Regionernes udgifter til medicintilskud er ikke konstante, hvilket kan skyldes en række forhold som bl.a. ændringer i mængde og priser.

For at følge regionernes udgifter til medicintilskud udarbejder Sundhedsdatastyrelsen kvartalsvise opgørelser, som beskriver den generelle udvikling i salget af de tilskudsberettigede lægemidler samt lægemidler solgt med tilskud.

MedicinØkonomi - Overblik

Tidligere udgav Sundhedsdatastyrelsen den kvartalsvise opgørelse 'Regionernes udgifter til medicintilskud'. Siden 2015 er opgørelsen komme i et revideret, forkortet format under navnet 'MedicinØkonomi - Overblik'.

MedicinØkonomi - Indblik

Som tillæg til det kvartalsvise overblik vil der også blive udgivet et 'MedicinØkonomi - Indblik', som er en supplerende analyse, der vil komme, når der har været særlige ændringer i udviklingen.

Filer

Alle MedicinØkonomi

Find data om medicintilskud på eSundhed.dk

Hvis du har brug for at finde månedstal for regionernes udgifter til medicintilskud, kan du trække data på eSundhed.dk

Se tal for medicintilskud på eSundhed.dk

Relateret indhold