Vacciner

Når Sundhedsdatastyrelsen udarbejder analyser om forbruget af vacciner, omfatter det grupperne J07A, J07B og J07C.

Ved registrering af solgte vacciner i Lægemiddelstatistikregisteret, er der forskel på om en vaccine er købt hos egen læge, på en vaccinationsklinik eller på et apotek. 

  • Købes en vaccine på et apotek, kræver det en recept fra en læge, og hvert køb registreres i Lægemiddelstatistikregisteret med krypteret cpr nummer. 
  • Købes en vaccine hos egen læge eller på en vaccinationsklinik, registreres købet i Lægemiddelstatistikregisteret uden cpr nummer.
  • Børnevaccinationer givet som en del af børnevaccinationsprogrammet registreres i lægemiddelstatistikregisteret uden cpr nummer.

Fil

Seneste analyse om vacciner

Stigning i antallet af HPV-vaccinerede drenge (PDF) (2013)

Mere om lægemiddelgruppen

  • Forbehold

    Vacciner registreret i Lægemiddelstatistikregisteret uden cpr nummer, indgår i Lægemiddelstatistikregisterets opgørelse over solgt mængde og omsætning, men er ikke personhenførbare, og vaccinen tæller derfor ikke med når antallet af vaccinerede udregnes.

    I de tilfælde vaccinekøbet er registreret i Lægemiddelstatistikregisteret med cpr nummer vil antallet af personer i behandling med et givet lægemiddel beregnes ud fra de personer, der har indløst recept på det pågældende lægemiddel, det pågældende år. Når vaccinationer opgøres som antal personer, skal der derfor tages forbehold for dette.

Statistik om vacciner

På medstat.dk kan man se statistik for forbruget af vacciner ved at vælge 'J (Systemiske lægemidler mod infektionssygdomme)' og 'J07 (Vacciner)' under 'ATC kode'.

Relateret indhold