Monitoreringer

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør forskellige monitoreringer med data, der belyser udviklingen på kræft- og hjerteområdet og viser, hvordan udredningsretten overholdes.

Sundhedsdatastyrelsen følger udviklingen på nogle udvalgte sygdoms- og behandlingsområder og offentliggør løbende en række monitoreringer, der gør det muligt at følge de overordnede tendenser på områderne over tid.

Andre monitoreringer på eSundhed.dk

Sundhedsdatastyrelsen laver også andre monitoreringer og offentliggør tallene på eSundhed.dk.