Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Monitorering af hjerteområdet

I Danmark bliver patienter med begrundet mistanke om hjertesygdom tilbudt at indgå i et såkaldt pakkeforløb, der skal sikre den bedst mulige udredning og behandling. For at kunne følge, om pakkeforløbene fungerer efter hensigten, laver Sundhedsdatastyrelsen løbende opgørelser for hjerteområdet.

Kontakt

I 2007 indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om akut handling og klar besked til hjertepatienter og indførte pakkeforløbene for hjerteområdet, der beskriver kravene til bl.a. udredning, diagnose og behandling. Pakkeforløbsbeskrivelserne forelå ved udgangen af 2009.

Når der opstår begrundet mistanke om hjertesygdom hos en patient inden for specifikke hjertesygdomme, indgår patienten i et pakkeforløb. Pakkeforløbene følges i kvartalsvise monitoreringer, som har til formål at belyse, om patienter i pakkeforløb bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider for det ukomplicerede forløb.

Fra 2010 er pakkeforløbene blevet monitoreret af Sundhedsdatastyrelsen, som siden da har udarbejdet to registrerings- og monitoreringsmodeller samt offentliggjort de data, som er resultatet af monitoreringerne. Sundhedsdatastyrelsen offentliggjorde data første gang i marts 2014 for 3. og 4. kvartal 2013.

Task Force har efterfølgende besluttet at nedlægge pakkeforløb for hjerteområdet, herunder registreringsmodellen, med virkning fra og med offentliggørelse af tal for 4. kvartal 2016.

Filer

Års- og kvartalsrapporter for hjerteområdet

Den nyeste kvartalsrapport med tal for monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet.

Se tidligere rapporter og flere data på eSundhed.dk

Mere om hjerteområdet