Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Monitoreringsmodeller på hjerteområdet

Sundhedsdatastyrelsen har udviklet en monitoreringsmodel til at følge, hvordan pakkeforløbene fungerer.

Kontakt

Den monitoreringsmodel, der bruges i forbindelse med monitorering af hjerteområdet, er baseret på data fra Landspatientregisteret og er dannet på baggrund af de koder, som afdelingerne på sygehusene skal bruge.

Monitoreringerne bygger på et dedikeret kodehierarki til registrering for relevante monitoreringspunkter i pakkeforløbene.

Registrering af pakkeforløb for kræftområdet

Sundhedsdatastyrelsen har lavet en registreringsmodel, som sygehusafdelingerne skal bruge, når de indberetter pakkeforløb for hjerteområdet.

Læs om registrering af pakkeforløb (hjerte)