Førstegangsdiagnosticerede i psykiatrien

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en analyse, som ser nærmere på borgere, der diagnosticeres med en psykisk lidelse for første gang på et psykiatrisk hospital. Analysen bygger på data fra de nationale sundhedsregistre.

Analysen belyser borgerens forløb i sundhedsvæsenet fem år før og to år efter den psykiske lidelse diagnosticeres, om der er kontakt til det somatiske sygehusvæsen, almen praksis eller praktiserende psykiatere og psykologer, samt hvornår i forløbet det sker.

Derudover ser analysen også nærmere på udviklingen i borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Eksempelvis om den svækkes under forløbet, og om det sker, efter borgeren kommer ind i psykiatrien eller længe forinden. 

Mere om analysen om førstegangsdiagnosticerede i psykiatrien

  • 36.500 personer diagnosticeres for første gang med en psykisk lidelse i løbet af 2014. Det er overvejende unge og næsten halvdelen er 24 år eller derunder. Blandt børn og unge er ADHD o.lign. den hyppigste lidelse, mens det blandt voksne er angst og stressrelaterede tilstande.
  • Fem år før diagnosen stilles har borgere, der diagnosticeres med en psykisk lidelse for første gang, en smule højere aktivitet i det øvrige sundhedsvæsen end hele befolkningen. I månederne omkring diagnosetidspunktet stiger aktiviteten i det øvrige sundhedsvæsen. Fx har to ud af tre kontakt til almen praksis i måneden hvor diagnosen stilles, mens hver fjerde har kontakt til det somatiske sygehusvæsen.
  • De førstegangsdiagnosticeredes tilknytning til arbejdsmarkedet er seks år inden diagnosen bliver stillet en smule løsere sammenlignet med hele befolkningen. Frem mod diagnosen stilles svækkes tilknytningen gradvist indtil et år før, hvor der ses en stor svækkelse i arbejdsmarkedstilknytningen. En del formår at genvinde tilknytningen til arbejdsmarkedet, men størstedelen står fortsat uden for arbejdsmarkedet to år efter diagnosen er stillet.
  • Der er generelt forskelle i borgerens forløb i sundhedsvæsenet og på arbejdsmarkedstilknytningen alt efter, om borgerens psykiske lidelse hører til blandt de lettere eller sværere psykiske lidelser. Fx er det hovedsageligt personer med lettere psykiske lidelser, der har kontakt til det somatiske sygehusvæsen.

Filer

Analyser om førstegangsdiagnosticerede patienter i psykiatrien