Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre udarbejder Sundhedsdatastyrelsen analyser om genindlæggelser i psykiatrien.

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række opgørelser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsprocesser til gavn for patienterne.