Psykiatriske indlæggelser med færdigbehandlingsdage

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre udarbejder Sundhedsdatastyrelsen analyser om psykiatriske patienter, som er indlagt efter endt behandling

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række opgørelser og analyser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsprocesser til gavn for patienterne.