Tvang i psykiatrien

Sundhedsdatastyrelsen udgiver en række analyser vedrørende anvendelse af tvang i psykiatrien.

Kontakt

Analyserne udarbejdes som led i Task Force for Psykiatriområdets fokus på udfordringerne med at nedbringe anvendelse af tvangsforanstaltninger på de psykiatriske afdelinger.

Analyserne er baseret på data fra Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre og tager udgangspunkt i de patienter, hvor der under indlæggelse i psykiatrisk afdeling er anvendt tvang. Hver analyse er opdelt i særskilte analyser for henholdsvis voksne (18+) og for børn og unge i alderen fra 0-17 år.

Analyserne belyser bl.a.:

  • Den involverede persongruppe
  • Udvikling i anvendelsen af tvang
  • Gennemsnitlig forløbstid og median forløbsvarighed for forløbene
  • Hvilke diagnoser de involverede personer er diagnosticeret med
  • I hvilken udstrækning der op til anvendelse af den specifikke type tvang har været anvendt andre former for tvang.