Patienter med de højeste udgifter i psykiatrien

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en analyse, som ser nærmere på de patienter, der i 2014 har de højeste udgifter i psykiatrien. Analysen bygger på data fra de nationale sundhedsregistre.

Analysen belyser udviklingen i de psykiatriske patienters kontaktmønster i hele sundhedsvæsenet årene før og efter udgifterne trapper op i psykiatrien. Der undersøges både kontakter til det somatiske og det psykiatriske sygehusvæsen samt til alment praktiserende læger og privatpraktiserende psykologer og psykiatere. Desuden ser analysen på, hvordan patienternes tilknytning til arbejdsmarkedet udvikler sig i takt med udgifterne i psykiatrien trapper op.

Mere om analysen om patienterne med de højeste udgifter i psykiatrien

  • Omtrent 142.000 borgere modtager i 2014 behandling i det psykiatriske sygehusvæsen. Analysen ser nærmere på de 5 pct., der har de højeste udgifter i 2014.
  • Patientgruppen med de højeste psykiatriske udgifter har også et højt ressourceforbrug i det somatiske sygehusvæsen. Den somatiske aktivitet stiger også i årene op til udgifterne i psykiatrien trapper op. Andelen med en somatisk indlæggelse stiger fra 20 pct. i 2009 til 35 pct. i 2014.
  • For patienterne med de højeste psykiatriske udgifter ses en gradvis stigning i aktiviteten i psykiatrien frem mod udgifterne trapper op i 2014. Fra 2009 til 2013 stiger andelen med en psykiatrisk indlæggelse fra 25 pct. til knap 50 pct. I 2014 har stort set alle en psykiatrisk indlæggelse.
  • Patienterne med de højeste udgifter har i 2014 en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet end øvrige psykiatriske patienter og resten af befolkningen. Tilknytning svækkes gradvis i årene frem mod 2014. Der er tre gange så mange, der er tilknyttet arbejdsmarkedet i 2009 sammenlignet med 2014.