Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Sundhedsvæsenet

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forskellige opgørelser, rapporter og analyser, som belyser sammenhænge og forskelle i sundhedsvæsenet og dermed skaber synlighed om, hvordan det danske sundhedsvæsen fungerer.

For at skabe synlighed om sundhedsvæsenets resultater offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forskellige rapporter, analyser og benchmark-opgørelser. Derudover leverer Sundhedsdatastyrelsen data og analyser til udgivelser på Sundheds- og Ældreministeriets område.

Analyserne bliver bl.a. lavet på baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsen nationale sundhedsregistre og belyser sammenhænge, forskelle og udvikling i fx aktivitet, kvalitet og omkostninger i sundhedsvæsenet.

Se opgørelser, rapporter og analyser om:

Baggrund

  • Synlighed og resultater

    Internationale erfaringer viser, at synlighed om resultater er en central drivkraft for forbedringer af sundhedsvæsenets indsats. Erfaringerne viser, at muligheden for at sammenligne egne med andres resultater kan motivere ledere og medarbejdere til at reflektere over forbedringspotentialer og kvalitetsfremmende indsatser.

    På den måde kan et øget fokus på de gode resultater i sundhedsvæsenet fungere som middel til at forbedre og forandre arbejdsgange til gavn for patienterne.

    I 2013 fremlagde regeringen en synlighedsreform på sundhedsområdet, der gennem et øget fokus på synlighed og resultater i sundhedsvæsenet har til formål at understøtte det faglige kliniske arbejde og bidrage til, at patienterne modtager hurtig udredning, behandling og pleje af ensartet høj faglig kvalitet.

Øget fokus på resultater

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har lavet et faktaark om regeringens fokus på synlighed.

Se 'Kvalitet og fokus på resultater' (PDF)

Synlige resultater på eSundhed.dk

Relateret indhold