Sundhedsvæsenet

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forskellige opgørelser, rapporter og analyser, som belyser sammenhænge og forskelle i sundhedsvæsenet og dermed skaber synlighed om, hvordan det danske sundhedsvæsen fungerer.

For at skabe synlighed om sundhedsvæsenets resultater offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forskellige rapporter, analyser og benchmarkopgørelser. Derudover leverer Sundhedsdatastyrelsen data og analyser til udgivelser på Sundhedsministeriets område.

Analyserne bliver bl.a. lavet på baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre og belyser sammenhænge, forskelle og udvikling i fx aktivitet, kvalitet og omkostninger i sundhedsvæsenet.

Find tal og analyser om: