Sundhedsvæsenet

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forskellige opgørelser, rapporter og analyser, som belyser sammenhænge og forskelle i sundhedsvæsenet og dermed skaber synlighed om, hvordan det danske sundhedsvæsen fungerer.

For at skabe synlighed om sundhedsvæsenets resultater offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forskellige rapporter, analyser og benchmarkopgørelser. Derudover leverer Sundhedsdatastyrelsen data og analyser til udgivelser på Sundhedsministeriets område.

Analyserne bliver bl.a. lavet på baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsen nationale sundhedsregistre og belyser sammenhænge, forskelle og udvikling i fx aktivitet, kvalitet og omkostninger i sundhedsvæsenet.

Se opgørelser, rapporter og analyser om:

 

Øget fokus på resultater

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har lavet et faktaark om regeringens fokus på synlighed.

Se 'Kvalitet og fokus på resultater' (PDF)

Synlige resultater på eSundhed.dk

Relateret indhold