Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Almen praksis

I samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en række analyser om almen praksissektoren i Danmark.

Kontakt

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen lavet 5 analyser af almen praksis, som belyser dele af de alment praktiserede lægers arbejde.

Kort om analyserne

 • Analysen om beskrivelse af almen praksis

  Analysen ’Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark’ viser bl.a. at:

  • Almen praksissektoren består af knap 1.980 praksis, der dækker over knap 3.500 fuldtidslæger (kapaciteter).
  • Det gennemsnitlige antal patienter pr. fuldtidslæge på landsplan svarer til normtallet på 1.600.
  • Der er flest tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge i Nordjylland (1.714) og færrest i Midtjylland (1.563).
  • Solopraksis er mest udbredt, mens kompagniskabspraksis beskæftiger den største andel læger.
  • Gennemsnitsalderen for læger tilknyttet almen praksis er 53 år og andelen af kvindelige læger er knap 48 pct.
  • Gennemsnitligt har hver fuldtidslæge omkring 49 kontakter pr. arbejdsdag, hvoraf godt 28 er fysiske (fremmøde).
  • Det gennemsnitlige samlede basis- og ydelseshonorar pr. fuldtidslæge er 2,0 mio. kr.
 • Analysen om sammenhæng mellem almen praksis og kontakter

  Analysen ’Sammenhæng mellem karakteristika for almen praksis og antal kontakter i praksis’ viser bl.a. at:

  • Der er variation i den gennemsnitlige kontaktaktivitet pr. fuldtidslæge på tværs af praksis.
  • Antal fysiske kontakter varierer fra mindre end 10 til godt 50 kontakter pr. fuldtidslæge pr. dag.
  • Jo højere antal patienter tilmeldt praksis - jo flere kontakter pr. fuldtidslæge pr. dag.
  • I delepraksis har fuldtidslægerne flere kontakter pr. dag end i øvrige praksisformer (solo- og kompagniskaber).
 • Analysen om kronikeropfølgning i almen praksis

  Analysen ’Kronikeropfølgning i almen praksis - fokus på borgere med KOL og type-2 diabetes’ viser bl.a. at:

  • Gennemsnitligt får 44 pct. af borgere med KOL foretaget en lungefunktionsmåling (ved spirometri) i 2014.
  • Andelen med lungefunktionsmåling varierer fra næsten ingen til omkring 80 pct. på tværs af praksis.
  • Jo højere lægealder – jo lavere andel af patienter får foretaget en lungefunktionsmåling.
  • Gennemsnitligt får 67 pct. af borgere med type-2 diabetes mindst én kronikeropfølgning i 2014.
  • På tværs af praksis varierer andelen med kronikeropfølgning fra under 10 pct. til 100 pct.
  • Flere borgere tilmeldt delepraksis modtager kronikeropfølgning end borgere tilmeldt øvrige praksisformer (solo- og kompagniskaber).
  • Borgere tilmeldt praksis, der uddanner læger, modtager i højere grad kronikeropfølgning end i øvrige.
 • Analysen om henvisningspraksis i almen praksis

  Analysen ’Henvisningspraksis i almen praksis med fokus på henvisning til psykolog’ viser bl.a. at:

  • 2 pct. af 18-37-årige modtager psykologhjælp med angst eller depression som henvisningsårsag.
  • På tværs af praksis varierer andelen fra 0,2 pct. til 8 pct. af 18-37-årige borgere tilmeldt praksis.
  • Justeret for patientsammensætning og tilfældig variationen er det mellem 1 og 4 pct.
 • Analysen om forebyggelsesindsatsen i almen praksis

  Analysen ’Forebyggelsesindsatsen i almen praksis med fokus på akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser’ viser bl.a. at:

  • Der ses forskelle i andelen af borgere med uhensigtsmæssige indlæggelser på tværs af praksis.
  • I 2012-2014 varierer andelen, der genindlægges, fra under 6 pct. til over 10 pct. på tværs af praksis.
  • I 2012-2014 varierer andelen af borgere med en forebyggelig indlæggelse (65+ år) fra omkring 11 pct. til 13 pct.

Flere analyser om almen praksis

Sundhedsdatastyrelsens analyser indgår i Sundheds- og Ældreministeriet afdækning af almen praksis, som også omfatter ministeriets egne analyser:

Almen praksis analyser - kort fortalt (PDF)
Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis (PDF)
Befolkningens kontakter til almen praksis (PDF)
Medicinordinering i almen praksis (PDF)