Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Det sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedsregistrene danner grundlag for en række analyser, som belyser det sammenhængende sundhedsvæsen for borgere med KOL og type 2-diabetes samt ældre medicinske patienter

Kontakt

Joanna Phermchai-Nielsen E: joph@sundhedsdata.dk T: 3268 9072

Analyserne om det sammenhængende sundhedsvæsen beskriver bl.a. baggrundskarakteristika og aktivitet samt ressourcetræk på tværs af sundhedsvæsenet for borgere med KOL og type 2-diabetes samt ældre medicinske patienter.

Følgende analyser er udarbejdet:

 • Sygelighed og kontakt til sundhedsvæsenet
 • Kontakter til almen praksis og sygehuset for borger med KOL
 • Lungefunktionsmåling for borgere med KOL

 • Mere om analyserne

  Analyserne beskriver patientgrupperne fra flere vinkler og giver et indblik, der kan bidrage til at skabe bedre sammenspil og mere sammenhæng mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet. Borgere med KOL, type 2-diabetes samt ældre medicinske patienter er grupper, som i høj grad bevæger sig på tværs af sektorer, og som har et væsentligt ressourcetræk på tværs af sundhedsvæsenet. Analyserne kan således give viden, der kan bruges i forbindelse med indsatser for at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen og kan ligeledes være grobund for et styrket tværsektorielt samarbejde på tværs af regioner og kommuner.

  Analyserne har desuden set på, om den almen praktiserende læge kan gøre noget for at forebygge indlæggelser blandt borgere med KOL.

  Analyserne viser bl.a. at:

  • Der i 2015 var 175.500 borgere med KOL og 220.500 borgere med type 2-diabetes i Danmark. Antallet af ældre medicinske patienter i Danmark var i 2014 på 143.650. Godt hver femte borger med KOL havde mindst en anden kronisk sygdom.
  • Borgere med KOL, type 2-diabetes og ældre medicinske patienter er i deres karakteristika ikke så forskellige på tværs af landet. Dog har Region Hovedstaden flere borgere, som bor alene og færre som står varigt uden for arbejdsmarkedet.
  • En større andel af borgere med type 2-diabetes har kontakt til speciallæge og øvrig praksis sammenlignet med borgere med KOL. Til gengæld har en større andel af borgerne med KOL indlæggelser og ambulante besøg sammenlignet med borgere med type 2-diabetes.
  • Almen praksis ser ud til at kunne forhindre akutte indlæggelser blandt borgere med KOL ved at foretage en undersøgelse af lungefunktionen (spirometri).

  Forbehold:
  Det anvendte Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) er et dynamisk register. Dvs. det ændrer sig løbende med de informationer, som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Med et dynamisk register som RUKS, betyder en opdatering, at personer med kronisk sygdom ikke længere er sammenlignelige med tidligere opgørelser, og antallet af personer med kronisk sygdom ændrer sig over tid.