Det sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedsregistrene danner grundlag for en række analyser, som belyser det sammenhængende sundhedsvæsen.

I Danmark registrerer sundhedspersonalet oplysninger om behandling af patienter. Det gør de for at kunne give den bedst mulige behandling. Oplysningerne samles i de danske sundhedsregistre, som danner grundlaget for en række opgørelser og analyser om det danske sundhedsvæsen.

Her kan du finde en række analyser, der beskriver borgernes kontakter på tværs af sundhedsvæsenet. For eksempel kontakt til praktiserende læger, hospitaler og kommunen, herunder hjemmehjælp og genoptræning.

Dokumentation for rapporterne

  • Kommunale sundheds- og ældredata

    I rapporterne om det sammenhængende sundhedsvæsen bruger Sundhedsdatastyrelsen kommunale sundhedsdata. Dokumentationen belyser Sundhedsdatastyrelsens arbejdsgange ved brugen af kommunale sundhedsdata. Den skal internt såvel som ekstern sikre kvaliteten, sammenligneligheden og kendskabet til Sundhedsdatastyrelsens opgørelser på kommunale sundhedsdata. Og den beskriver de tilgængelige datakilder, valideringsmetoder og afgrænsninger, som benyttes i Sundhedsdatastyrelsen.

     Læs dokumentationen her (PDF)