Psykiatriske indlæggelser med færdigbehandlingsdage

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en analyse, om psykiatriske patienter, som er indlagt efter endt behandling

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række opgørelser og analyser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsprocesser til gavn for patienterne.
På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en analyse, om psykiatriske patienter, som er indlagt efter endt behandling.
Analysen ”Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende” opgør bl.a. antal færdigbehandlingsdage i hhv. 2010 og 2017, og beskriver desuden omfanget af indlæggelser med færdigbehandlingsdage samt længden heraf, fordelt på køn, alder, regioner og diagnosegrupper i 2017.
Analysen viser bl.a. at:
  • Antal færdigbehandlingsdage er faldet fra knap 40.000 dage i 2010 til ca. 23.700 dage i 2017.
  • Antallet af indlæggelser med færdigbehandlingsdage er faldet fra 878 i 2010 til 626 i 2017.
  • Flere mænd end kvinder fortsat er indlagt efter endt behandling.
  • Patienter i alderen 20-29 år står for mere end 20 pct. af indlæggelserne med færdigbehandlingsdage.
  • Patienter i Region Syddanmark ligger kortest tid efter endt behandling.
  • Patienter med skizofreni oftest er indlagt efter endt behandling.