Danskernes brug af sundhedsvæsenet

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre udarbejder Sundhedsdatastyrelsen analyser af danskernes brug af sundhedsvæsenet.

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række rapporter og analyser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet, og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsgange til gavn for patienterne.