Danskernes brug af sundhedsvæsenet

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en analyse, der belyser danskernes brug af sundhedsvæsenet og hvordan det har ændret sig de seneste tiår.

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række rapporter og analyser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet, og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsgange til gavn for patienterne.

En af disse analyser er 'Danskernes brug af sundhedsvæsenet', som bl.a. viser hvordan, det regionale sundhedsvæsen bliver brugt på tværs af landet, hvor borgerne bliver behandlet - og hvordan det har ændret sig det seneste tiår.

Documents

Analyse om danskernes forbrug af sundhedsvæsenet

Mere om danskernes forbrug af sundhedsydelser

 • Kort om analysens indhold og resultater

  Analysen ’Danskernes brug af sundhedsvæsenet’ har fokus på, hvilke former for kontakt borgerne har med det regionale sundhedsvæsen.

  For at få et overordnet billede af danskernes brug af det regionale sundhedsvæsen, og hvordan forbrugsmønsteret har ændret sig over tid, er hver dansker grupperet i forhold til, hvor specialiseret kontakt denne har haft med det regionale sundhedsvæsen, dvs. om borgeren kun har været i kontakt deres almen praktiserende læge eller er blevet behandlet på et højere niveau såsom sygehuset. Inddelingen i grupper kan illustrere specialiseringsgraden af borgernes kontaktmønstre, og når der ses på tværs af landet, kan inddelingen samtidig sige noget generelt om forskellighed i indretningen af det regionale sundhedsvæsen.

  Det regionale sundhedsvæsen dækker i analysen over det somatiske sygehusvæsen samt almen praksis og privatpraktiserende speciallæge.

  Analysen viser bl.a. at:

  • Godt 45 pct. af befolkningen har i 2015 været på sygehuset, enten indlagt eller ambulant
  • Øst- og Syddanmark behandler flest borgere på sygehuset, mens Nord- og Midtjylland behandler færrest
  • Region Sjælland indlægger flere på sygehuset end Region Syddanmark, som til gengæld har flere ambulante kontakter pr. patient
  • Flere borgere behandles på sygehuset i dag end tidligere