Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Nøgletal om sundhedsvæsenet

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre opgør Sundhedsdatastyrelsen en række nøgletal for aktiviteten i sundhedsvæsenet, der afspejler danskernes kontakter med hospitaler, praksissektoren og kommuner.

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række sundhedsregistre, som indeholder informationer om befolkningens sundhed og kontakter med sundhedsvæsenet. En del af disse registre danner grundlag for Sundhedsdatastyrelsens udvalgte nøgletal om danskernes kontakt til sundhedsvæsenet.

Nederst på siden findes nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet og for ældreområdet.

Nøgletallene for sygehusvæsenet og praksisområdet indeholder blandt andet tal for danskernes indlæggelser og besøg på somatiske og psykiatriske hospitaler samt kontakt til alment praktiserende læger og speciallæger.

Nøgletallene for ældreområdet indeholder blandt andet tal for, hvor mange af de ældre borgere, som får kommunal sygepleje, der har kontakt til almen praksis og hospitaler.