Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Nøgletal om sundhedsvæsenet

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre opgør Sundhedsdatastyrelsen en række nøgletal for aktiviteten i sundhedsvæsenet, der afspejler danskernes kontakter med sygehuse, praktiserende læger og speciallæger.

Kontakt

Joanna Phermchai-Nielsen E: joph@sundhedsdata.dk T: 3268 9072

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række sundhedsregistre, som indeholder informationer om befolkningens sundhed og kontakter med sundhedsvæsenet. Nogle af disse er Landspatientregisteret (LPR) og Sygesikringsregisteret (SSR), der danner grundlag for Sundhedsdatastyrelsens udvalgte nøgletal om danskernes kontakt til det regionale sundhedsvæsen.

Nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2017

Nøgletallene indeholder blandt andet tal for danskernes indlæggelser og besøg på somatiske og psykiatriske sygehuse samt kontakt til alment praktiserende læger og speciallæger.

Herudover kan man fx finde tal for:

  • privat og forsikringsbetalt sygehusbehandling
  • operationer
  • sengedage

Nøgletallene er vist i tidsserier fra 2009 til 2017 og er opgjort på lands- og regionsniveau.

Relateret indhold

Filer

Nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2017

Læs om udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2017 (PDF), og hent tallene bag opgørelsen (Excel).