Patienter med de højeste regionale sundhedsudgifter

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen analyseret kontaktmønstre for de 10 procent patienter, der står for de højeste udgifter i 2017.

Godt en halv mio. patienter er blandt de 10 pct., der står for de højeste udgifter i 2017. Alt i alt står de for 71 pct. af de beregnede regionale udgifter til hospitals- og praksissektoren. Det er en stabil trend, der kan spores tilbage til 2010.

De 10 pct. patienter, der står for de højeste udgifter i 2017, har i gennemsnit modtaget behandling for 112.400 kr. pr. patient. Det er 22 gange mere end de gennemsnitlige udgifter for de øvrige 90 pct. borgere med kontakt til sundhedsvæsenet. 

Analysen viser, at der er fire typiske forløb frem til, at patienterne bliver blandt de 10 pct., der står for de højeste udgifter i 2017. De er kendetegnet ved:

  • Den ellers raske borger udgør 31.000 personer (6 pct.) af de patienter, der står for de højeste udgifter. De er i gennemsnit 42 år. Profilen er kendetegnet ved ingen eller få kontakter i 2010-2016. Syv ud af ti i den erhvervsaktive alder er til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Borgeren med færre kontakter udgør 225.000 personer (43 pct.) af de patienter, der står for de højeste udgifter. De er i gennemsnit 53 år. Profilen er kendetegnet ved at have 1-5 kontakter pr. kvartal i 2010-2016. Syv ud af ti i den erhvervsaktive alder er til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Borgeren med flere kontakter og kronisk sygdom udgør 230.000 personer (43 pct.) af de patienter, der står for de højeste udgifter. De er kendetegnet ved at have seks eller flere kontakter pr. kvartal i 2010-2016. Antallet af kontakter er tiltagende gennem perioden. Knap halvdelen har mindst én af seks kroniske sygdomme, og mere end hver tiende har to eller flere. Profilen er i gennemsnit 62 år, og fire ud af ti i den erhvervsaktive alder er til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Borgeren med flest kontakter og kronisk sygdom, som udgør 35.000 personer (7 pct.) af de patienter, der står for de højeste udgifter, er kendetegnet ved at have 16 eller flere kontakter pr. kvartal i 2010-2016. Seks ud af ti har mindst én af seks kroniske sygdomme, og over en fjerdedel har to eller flere. Profilen er i gennemsnit 63 år. Knap en ud af ti i den erhvervsaktive alder er til rådighed for arbejdsmarkedet.