Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Produktivitet i sygehussektoren

Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet offentliggør løbende produktiviteten i sygehussektoren.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen leverer store dele af de data, der ligger til grund for disse analyser. Det drejer sig bl.a. om aktivitetsdata baseret på Landspatientregistret beriget med oplysninger om DRG-grupper og tilhørende priser. Tilrettede nettodriftsudgifter på sygehusene udgør en anden væsentlig kilde til disse produktivitetsanalyser, og endelig medicindata, som indsamles i Sundhedsdatastyrelsen fra sygehusapotekerne. 

En sådan analyse ville ikke være mulig uden regionernes indberetninger til Sundhedsdatastyrelsen og karakteristisk for de løbende produktivitetsanalyser er også, at datamaterialet valideres i et samarbejde med især regionerne i en arbejdsgruppe under Sundheds- og Ældreministeriet.